Din-Dzietham R, Liu Y, Bielo MV, Shamsa F (September 2007). வேறு சிக்கல்கள் கீழ்கண்டவற்றை உள்ளடக்கும்: மொத்த உயர் இரத்த அழுத்த நிகழ்வுகளில் 90-95% மிகவும் பொதுவாக உள்ளது முதன்மை(அடிப்படை) உயர் இரத்த அழுத்தம். வாடிக்கையான மருத்துவ பராமரிப்பு அல்லது சோதனைகளின் போது, மூன்று வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளின் இரத்த அழுத்தத்தை சோதிக்குமாறு தற்போது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. நன்கு பொறுத்துக்கொள்ளப்பட்ட முதலில் கிடைக்கும் வாய்வழி ஏஜெண்டின் கண்டுபிடிப்பு முலம் ஒரு பெரும் திருப்புமுனையை சாத்தியமாக்கியது. இரத்த அழுத்தம் குறைவதனால் அறிவாற்றல் இழப்பு, இதய செயலிழப்பு மற்றும் இதயக் குழலிய நோயால் மரணம், இறப்பு விகிதம் ஆகியவை குறைதல் நிகழக்கூடிய சாத்தியக்கூறு உள்ளது. [63][65] இரத்த அழுத்த இலக்கை அடைய முடியவில்லை என்றால் மேலும் சிகிச்சை தேவைப்படும். [27] உடல் பருமனுக்கு பொதுவானதும் மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி / நோய்க்குறி X பகுதியாகவும் உள்ள இன்சுலின் எதிர்ப்பு உயர் இரத்த அழுத்தத்துக்கும் பங்களிக்கும் என்ற எண்ணமும் உண்டு. சராசரி சுருங்கியக்க அல்லது விரிவியக்க இரத்த அழுத்தம் 90 வது சதவிகிதம் அல்லது அதிகமாகவும், ஆனால் 95 வது சதவிகிதம் அல்லது குறைவாகவும் இருப்பின், அது குழந்தைகளின் முன் உயர் இரத்த அழுத்தம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. Tamil Dictionary definitions for Blood. "Worldwide prevalence of hypertension: a systematic review". "Hypertension management 2011: optimal combination therapy". "A comprehensive review on salt and health and current experience of worldwide salt reduction programmes.". Wright, James M. ed. 1905இல், நிக்கோலாய் கோரட்காஃப் நாடியழுத்தமானி சுற்றுப்பட்டையில் இருக்கும் காற்று வெளியேற்றப்பட்டிருக்கும் போது தமனியை இதயத்துடிப்புமானி கொண்டு ஒலி கேட்டல் மூலம் சோதிக்கும்பொழுது கேட்ட கோரட்காஃப் ஒலிகளை விவரிப்பதன் மூலம் நுட்பத்தை மேம்படுத்தினார். அது இதயத்தசையின் தடினமாதலையும் (இடது இதயத் தசையின் மிகை வளர்ச்சி மற்றும் பொருமல்) அல்லது அமைதியான மாரடைப்பு போன்ற சிறிய இடயூறுகளை இதயம் ஏற்கனவே அனுபவித்திருக்கிறதா என்பதையும் காண்பிக்கும். அதே சமயம், 140 mmHg சுருங்கியக்கம் மற்றும் 90 mmHg விரிவியக்கம் இரத்த அழுத்தத்திற்கு கீழ் உள்ள நிலைகளுக்கு ESH-ESC வழிகாட்டுதல்கள் (2007)[4] மற்றும் BHS IV ( 2004 )[5] உகந்த, வழக்கமான, வழக்கத்திற்கு அதிகமான என்ற வகைப்பாடுகளில் உட்பிரிவுகளை உபயோகிக்கிறது. இரண்டாம் நிலை உயர் இரத்த அழுத்தம் பருவ வயதிற்கு முந்தைய குழந்தைகளிடம் அதிகமாக காணப்படுகிறது மற்றும் பெரும்பாலான நிகழ்வுகள் சிறுநீரக நோயினால் ஏற்படுகின்றன. doi:10.1038/nature10405. Whelton PK, He J, Appel LJ, Cutler JA, Havas S, Kotchen TA. Papadopoulos DP, Mourouzis I, Thomopoulos C, Makris T, Papademetriou V (December 2010). [25] இரத்த அழுத்தத்தில் மன அழுத்தம்,[23] காஃபின் நுகர்வு [26] மற்றும் வைட்டமின் D குறைபாடு போன்ற மற்ற காரணிகளின் சாத்தியமான பங்கு அவ்வளவு தெளிவாக இல்லை. "Pharmacotherapy for hypertension in the elderly". [93] இரத்த அழுத்த இலக்குகளை அடைய பன்மடங்கு மருந்து மருத்துவங்கள் எடுத்துகொள்ளும் எதிர்ப்பு தன்மை உட்பட இரத்த அழுத்தத்தின் கட்டுப்பாட்டை அடைய பல சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குநர்கள் தடைகளை சந்திக்கின்றனர். Rodriguez-Cruz, Edwin; Ettinger, Leigh M (April 6, 2010). [11] [76] எனினும், விகிதங்கள் பல்வேறு பகுதிகளில், கிராமப்புற இந்தியாவில் 3.4% (ஆண்கள்) மற்றும் 6.8% (பெண்கள்) போன்ற குறைந்த அளவிலும் மற்றும் போலந்தில் 68,9% (ஆண்கள்) மற்றும் 72.5% (பெண்கள்) போன்ற அதிக அளவிலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வேறுபடுகின்றன. The shedding of blood; the taking of life, murder; "Reactivity of small blood vessels in hypertension: relation with structural changes. Greenhalgh J, Dickson R, Dundar Y (October 2009). Blood: குருதி. [88] இந்த ஆய்வுகளின் முடிவுகள் உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு பொது விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க பொது சுகாதார பிரச்சாரங்களை அறிவுறுத்தியது மேலும் உயர் இரத்த அழுத்த அளவீடு மற்றும் சிகிச்சையை மேம்படுத்தியது. 18 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு, உயர் இரத்த அழுத்தம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பொதுவான அளவுகளுக்கு அதிகமாக தொடர்ந்து இருந்தால் ( தற்சமயம்139 mmHg சுருங்கியக்கம், 89 mmHg விரிவியக்கம் : வகைப்பாடு (JNC7) அட்டவணையை பார்க்கவும் ) அது இதய சுருங்கியக்க இரத்த அழுத்தம் மற்றும் / அல்லது இதய விரிவியக்க இரத்த அழுத்தம் எனப்படுகிறது. Esler M, Lambert E, Schlaich M (December 2010). Dionne JM, Abitbol CL, Flynn JT (January 2012). Marchesi C, Paradis P, Schiffrin EL (July 2008). Versari D, Daghini E, Virdis A, Ghiadoni L, Taddei S (June 2009). "High blood pressure trends in children and adolescents in national surveys, 1963 to 2002". rake. [33] இந்த வகைமாதிரியான அமைவு, இறுதியில் உயர் இரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் எல்லோருக்கும் பொருந்துமா என்பது விவாதத்திற்குரியது. [37] கண்டறியப்பட்ட உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு அதிகரித்த செயலாக்க இரத்த நாள சுருக்கத்தின் பங்கு தெளிவாக இல்லை. ஓய்வு நிலையில், இதய சுருங்கியக்கம் 100-140 mmHg ( உயர் அளவீடு ) மற்றும் இதய விரிவியக்கம் 6 0-90 mmHg ( கீழ் அளவீடு ) என்ற வரம்புக்குள் இரத்த அழுத்தம் உள்ளது. Musini VM, Tejani AM, Bassett K, Wright JM (2009). [19] மரபணுக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் சிக்கலான இடைவினைகளினால் உயர் இரத்த அழுத்தம் உருவாகிறது. [9] பார்வை மங்குதல் அல்லது இதய செயலிழப்பால் மூச்சடைப்பு அல்லது சிறு நீரக செயலிழப்பால் ஒரு பொதுவான உடல் சோர்வு உணர்வு ஆகியவற்றை உயர்ந்த இரத்த அழுத்த நெருக்கடிகளின் வேறு அறிகுறிகள் உள்ளடக்கும். away waste products to be excreted. J Hypertens. WHD வாரத்தில் இந்த நாடுகள் அனைத்தும் உள்ளூர் அரசாங்கங்கள் தொழில்முறை சமுதாயங்கள், அரசுசாராத நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் தொழில்களுடன் கூட்டுசேர்ந்து பல ஊடகம் மற்றும் பொது பேரணிகள் மூலம் உயர் இரத்த அழுத்த விழிப்புணர்வை ஊக்குவித்தது. [11] புலனுணர்வு பலவீனம், முதுமை மறதி, மற்றும் நீடித்த சிறு நீரக நோய் ஆகியவற்றிற்கும் உயர் இரத்த அழுத்தம் ஒரு காரணி. [20] அதே போல், இரத்த அழுத்தத்தில் அதிக விளைவுகள் உள்ள அரிதான மரபணுக்களும் உள்ளன ;[21] ஆனால், மரபணு அடிப்படையிலான உயர் இரத்த அழுத்தம் இன்னமும் சரியாக புரிந்துகொள்ளப்படவில்லை. [1] ஏறக்குறைய அனைத்து சமகாலத்திய சமூகங்களில், இரத்த அழுத்தம் முதுமை பெறும்போது உயர்கிறது மற்றும் உயர் இரத்த நோய் வாழ்க்கையின் பிற்காலத்தில் வருவது கணிசமாக உள்ளது. பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன: கால்சியம் சேனல் தடுப்பாங்கள் பொதுவாக 85-95% வளர் இளம் பருவத்தினருக்கு முதன்மை அல்லது காரண அடிப்படை உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளது. "Point: Chronic activation of the sympathetic nervous system is the dominant contributor to systemic hypertension". This is a book for those who are already familiar with my past writings. He, FJ; MacGregor, GA (2009 Jun). Williams, B; Poulter, NR, Brown, MJ, Davis, M, McInnes, GT, Potter, JF, Sever, PS, McG Thom, S, British Hypertension, Society (2004 Mar). உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் காரணமாக இதயம் நலிவுருகிறது என்பதற்கான சான்றை சரிபார்க்க இதய மின்னலை வரைவு(EKG/ECG) சோதனை செய்யப்படுகிறது. ஓய்வெடுப்புகள், அல்லது தியானம் போன்ற மன ரீதியான உளைச்சல் குறைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் உயர் இரத்த அழுத்தம் குறைப்பதற்காக விளம்பரப்படுத்தப்படுகின்றன உடல் இயங்கல் மாற்ற குறிப்பு. Kotchen TA (October 2011). "The effects of biofeedback for the treatment of essential hypertension: a systematic review". Am J Clin Nutr. பிறந்த குழந்தைகளிடத்தில் இரத்த அழுத்தம் சாதாரணமாக உள்ளதா என்பதை தீர்மானிக்க, கரு வளர்கால வயது, கருத்தரித்தலுக்கு பின்னான வயது, மற்றும் பிறந்த குழந்தை எடை ஆகியவை கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். Palatini P, Julius S (June 2009). [29] எனினும், இத்தகைய வெளிப்பாடுகளை வயது வந்தோரின் அடிப்படை உயர் இரத்த அழுத்தத்துடன் தொடர்பு படுத்தும் இயக்கவியல்கள் தெளிவில்லாமல் உள்ளன. Blood: இரத்தம், குருதி. Ostchega Y, Dillon CF, Hughes JP, Carroll M, Yoon S (July 2007). "The eye in hypertension". இலக்கிற்கு மேல் , இதய சுருங்கியக்க அழுத்தம் ( சிஸ்டாலிக் )20mmHGக்கு அதிகமாகவும் அல்லது இதய விரிவியக்க அழுத்தம் ( டைஸ்டாலிக்)10mmHGக்கு அதிகமாகவும் இரத்த அழுத்தம் இருந்தால், JNC7[2] மற்றும் ESH-FSC வழிகாட்டுதல்கள் [4] தொடக்க சிகிச்சையாக இரண்டு மருந்துகளை ஆதரிக்கின்றன. BLOOD meaning in tamil, BLOOD pictures, BLOOD pronunciation, BLOOD translation,BLOOD definition are included in the result of BLOOD meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … Wright JM, Musini VM (2009). consanguinity; kinship. சிறுநீர் மாதிரிகளை புரோட்டீனூரியா / புரோட்டீன்-க்காக சோதனை செய்வது சிறு நீரக வியாதிக்கான ஒரு இரண்டாம் நிலை குறியீடாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. [70] இணைவாக்கங்கள் இணையதளம் மற்றும் தொலைக்காட்சி போன்ற வெகுஜன ஊடகத்தை பயன்படுத்தி, அச்செய்தி 250 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களை அடைந்தது. [53] ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகைக்கான நடவடிக்கைகளுக்குத் தேவைப்படுவது, உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் பின்விளைவுகளை குறைப்பதும் மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்த எதிர்ப்பிகள் மருந்து சிகிச்சைமுறையை இயன்ற அளவு குறைப்பதும் ஆகும். [77], 1995 இல் அமெரிக்காவில் 43 மில்லியன் மக்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் இருந்தது அல்லது உயர் இரத்த அழுத்த எதிர்ப்பி மருந்து எடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. பின் தொடர்தலாக வீட்டில் பயன் படுத்தும் இரத்த அழுத்தக் கருவிகளின் மூலமும், ஆனால் சற்று உன்னதக் குறைவான, ஏழு நாட்கள் தொடர் அளவீடும் செய்து கொள்ளலாம். ". "Controlling hypertension. ரெனின்-ஆஞ்சியோடென்ஸின் முறை ஒடுக்கிகள் மற்றும் கால்சியம் சேனல் தடுப்பாங்கள், அல்லது ரெனின்-ஆஞ்சியோடென்ஸின் முறை மட்டுப்படுத்திகள் மற்றும் சிறுநீரிறக்கிகள் ஆகியவை முன்மதிக்கப்பட்ட இணைவாக்கங்களாகும். இந்த வழிகாட்டுதல்கள் விருப்புக்குரிய ஆரம்ப சிகிச்சையாக ஆன்ஜியோடென்ஸின்-மாற்றும் நொதி மட்டுப்படுத்தி கள் (ACEI) களை இளவயது மக்களுக்கு பரிந்துரைக்கின்றன. முதன்மை அல்லது அடிப்படை உயர் இரத்த அழுத்தம் வளரும் இளம் பருவத்தினரிடையே அதிகமாக காணப்படுகிறது மற்றும் இவை உடல் பருமன், உயர் இரத்த அழுத்த குடும்ப வரலாறு போன்ற பல்வேறு அபாய காரணிகள் கொண்டது. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. O'Brien, Eoin; Beevers, D. G.; Lip, Gregory Y. H. (2007).