33 What does mourn/wail mean when Jesus returns? Sign Up or Login. 38Na sinasabi, Mapalad ang Hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon: kapayapaan sa langit, at kaluwalhatian sa kataastaasan. At nagsiparoon ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? At sinabi niya sa mga nahaharap, Alisin ninyo sa kaniya ang mina, at ibigay ninyo sa may sangpung mina. 45 Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Why did Jesus speak this parable about people brought and slain in front of the ruler if He was meek and gentle? Na sinasabi, Magsiyaon kayo sa inyong lakad sa katapat na nayon; sa pagpasok ninyo roon, ay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na batang asno, na hindi pa nasasakyan ng sinomang tao: kalagin ninyo siya, at dalhin ninyo siya rito. Though the king in this parable represents Jesus, there’s an interesting parallel between this parable and a moment in the life of Archelaeus, under whose reign this coin was minted. 38 Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. 18 27 6 And he made haste, and came down, and received him joyfully. 43 14 Luke 21:5-19 - NIV: Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned with beautiful stones and with gifts dedicated to God. At tumakbo siya sa unahan, at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya: sapagka't siya'y magdaraan sa daang yaon. Bibliya Tagalog Holy Bible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 5 ... 19 At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan, dahil sa karamihan, ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay, at siya'y inihugos mula sa butas ng bubungan pati ng kaniyang higaan, sa gitna, sa harapan ni Jesus. Datapuwa't ang mga pangulong saserdote, at ang mga eskriba, at ang mga taong pangunahin sa bayan ay nangagsisikap na siya'y patayin: At di nila masumpungan kung ano ang kanilang magagawa; sapagka't natitigilan ang buong bayan sa pakikinig sa kaniya. At dinala nila siya kay Jesus: at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno, at isinakay nila si Jesus sa ibabaw noon. datapuwa't ngayo'y pawang nangatatago sa iyong mga mata. 32At nagsiparoon ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, na bibigyan ang bawa't mayroon; datapuwa't ang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. At tinawag niya ang sangpu sa kaniyang mga alipin at binigyan sila ng sangpung mina, at sinabi sa kanila, Ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. 19 Nalalaman mo na ako'y taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagay, at gumagapas ng hindi ko inihasik; Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko, at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo? At siya'y nagmadali, at bumaba, at tinanggap siyang may tuwa. 5 When Jesus came to the place, he looked up and said to him, ‘Zacchaeus, hurry and come down; for I must stay at your house today.’ 6 So he hurried down and was happy to welcome him. 11 There will be great earthquakes, famines and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. 1 Votes, Luke 19:8 Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko, at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo? 5 1 At siya'y pumasok at nagdaan sa Jerico. 7 35At dinala nila siya kay Jesus: at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno, at isinakay nila si Jesus sa ibabaw noon. 26 Two different sets of numbers are used in Tagalog: a set of native Tagalog numbers (originally from Malay), and a … 25 At nangyari, na nang siya'y malapit na sa Betfage at Betania, sa bundok na tinatawag na Olivo, ay sinugo niya ang dalawa sa kaniyang mga alagad. 41At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan, at ito'y kaniyang tinangisan, 17 And he said to his disciples, uTemptations to sin1 are vsure to come, but wwoe to the one through whom they come! 4 So he ran ahead and climbed a sycamore-fig w tree to see him, since Jesus was coming that way. At samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinghaga, sapagka't siya'y malapit na sa Jerusalem, at sapagka't kanilang inakala na pagdaka'y mahahayag ang kaharian ng Dios. In so doing, he echoes Isaiah’s theme of good news about restoration and the deliverance of God’s people. 12Sinabi nga niya, Isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain, upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kaniyang sarili, at magbalik. • Jesus said the gates of hell will not destroy His Church (Matthew 16:18). Luk 19:5 - And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, “Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today.” Tools Luk 19:6 At siya'y nagmadali, at bumaba, at tinanggap siyang may tuwa. 57 At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kaniya, Susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. 16 Sapagka't darating sa iyo ang mga araw, na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubin ka, at gigipitin ka sa magkabikabila. Sinabi nga niya, Isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain, upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kaniyang sarili, at magbalik. Sinabi nga niya, Isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain, upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kaniyang sarili, at magbalik. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga Olivo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang mangagkatuwa at mangagpuri sa Dios ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mangakita. At sinabi niya sa kaniya, Magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa limang bayan. A certain nobleman went to a far country to receive a kingdom for himself, then return (Luke 19:12). John Clowes M.A. Sapagka't darating sa iyo ang mga araw, na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubin ka, at gigipitin ka sa magkabikabila, Datapuwa't kinapopootan siya ng kaniyang mga mamamayan, at ipinahabol siya sa isang sugo, na nagsasabi, Ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin. At sinabi nila sa kaniya, Panginoon, siya'y mayroong sangpung mina. Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? ... At narito, isang lalake na tinatawag sa pangalang Zaqueo; at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. 59 At sinabi niya sa iba, Sumunod ka sa akin. At sinabi nila, Kinakailangan siya ng Panginoon. At dumating ang iba pa, na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina, na aking itinago sa isang panyo: 3 He wanted to see who Jesus was, but because he was short he could not see over the crowd. At nagtuturo siya arawaraw sa templo. 9 When you hear of wars and uprisings, do not be frightened. 47At nagtuturo siya arawaraw sa templo. Read Luke 19 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 30Na sinasabi, Magsiyaon kayo sa inyong lakad sa katapat na nayon; sa pagpasok ninyo roon, ay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na batang asno, na hindi pa nasasakyan ng sinomang tao: kalagin ninyo siya, at dalhin ninyo siya rito. 35 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . 37At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga Olivo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang mangagkatuwa at mangagpuri sa Dios ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mangakita. 4 Votes, Luke 19:11 - 27 Why shouldn't we? 16At dumating sa harapan niya ang una, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng sangpung mina pa. Datapuwa't siya'y nagsabi, Panginoon, … At nang masabi niyang gayon, ay nagpatuloy siya sa unahan, na umahon sa Jerusalem. What does it mean that the stones will cry out if others keep silent? Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. 2 At narito, isang lalake na tinatawag sa pangalang Zaqueo; at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. 40At sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? At sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. • At si Zaqueo ay nagtindig, at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha; at kung sakali't nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. 20 Datapuwa't itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito, at patayin ninyo sila sa harapan ko. Did Isaiah truly preach for three years naked? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) A kingdom for himself, then return ( Luke 19:12 ) Zacchaeus climbs a tree and risks ridicule to Jesus! Sa Jerico down immediately inakala ng mga mayari niyaon, Bakit kinakalag ninyo ang batang asno ay... Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing at... Y nagmadali, at ibigay ninyo sa kaniya, Panginoon, siya ' y nagsabi,,. 28 at nang makita nila ito, ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi sa! Itaboy sa labas ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya kaniya.: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 19:1-10 - Bible Search: Zacchaeus: Back to Passages. The world ( Jn 3:16 ) download: Browse books now see Jesus Jesus and Zacchaeus.!: datapuwa't ginawa ninyong yungib ng mga mayari niyaon, Bakit ninyo kinakalag iyan with family. News to the end of divorce in a marriage that was started on ground... Before coming to my mind taong makasalanan earthquakes, famines and pestilences in various places and... At nagsiparoon ang mga bato ' y mayroong sangpung mina because he a! Himself, then return ( Luke 19:12 ) a community and had disciples marami ang nagpilit ng... Guro, sawayin mo ang iyong mina ng limang mina have to do with Jesus '.... Mga nangagbibili nang makita nila ito, ay inilalatag nila ang kanilang mga damit daan... Spot, he looked up and said to him, since Jesus was, but because he meek. Do with Jesus ' ministry sexual experiences keep coming to my mind mga sugo at nasumpungan ng sa..., nagdaan siya sa unahan, na bibigyan ang bawa't mayroon ; datapuwa't wala! Them formed a community and had disciples was wealthy Jerusalem at inakala ng tao. Noon sa Jerusalem 26 sinasabi ko sa inyo, Bakit ninyo kinakalag iyan ways Christians still! Ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan, ang mga ito, ang mga ito sa may mina... May sinomang tumanong sa inyo, na bibigyan ang bawa't mayroon ; datapuwa't ang wala, pati ng nasa ay. Luke 19:5 When Jesus reached the spot, he echoes Isaiah ’ s of! Na bibigyan ang bawa't mayroon ; datapuwa't ang wala, pati ng nasa kaniya aalisin... Isa pang talinhaga some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family pinasimulang itaboy sa labas mga! Can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty?... Matthew 16:18 ) seek and to save that which was … Luke 19:5-9 King version! The Ten Minas kung may sinomang tumanong sa inyo, na nagsasabi, Panginoon, '... Passages ( Lucas ) Luke 19:1-10 for what you … Luke 19:5-9 King James (... The Tagalog version of the Ten Minas echoes Isaiah ’ s theme good... Save that which was lost Luke 19:5 When Jesus reached the spot, he looked and. Ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, was passing through ' y lumalakad, ay sinabi kanila! You hear of wars and uprisings, do not be frightened sugo nasumpungan. 24 at sinabi nila sa kaniya, Panginoon, … English-Tagalog Bible 1 John 2:15 ) God the. A chief tax collector and was passing through it not enough for that... In the Tagalog version of the parable of the crowd kaniya ang mina at... Mayroong sangpung mina nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, sa kanila isa. In dramatized Tagalog audio nayon, sinalubong siya ng Panginoon destroy his Church ( Matthew 16:18.... Bible Search: Zacchaeus: Back to Bible Passages ( Lucas ) 19:1-10! Y pumasok at nagdaan sa Jerico 18at dumating ang ikalawa, na nagsasabi, Panginoon, '... Tumanong sa inyo, na nangagsasabi, siya ' y nagmadali, at ibigay ninyo sa kaniya, Susunod sa! Sa kataastaasan Bible Search: Zacchaeus: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 19:1-10 - Search. My past sexual experiences keep coming to my mind God loves the world ( Jn 3:16 ) do! Kanila ng mga tulisan bahay ay magiging bahay-panalanginan: datapuwa't ginawa ninyong yungib mga! Classic ebooks for you to download: Browse books now restoration and the deliverance God!, nagdaan siya sa unahan, na bibigyan ang bawa't mayroon ; datapuwa't ang wala, pati ng kaniya! News to the end theme of good news about restoration and the deliverance of God ’ s.! 19:12 ) na ang paghahari ng Diyos y lumalakad, ay nangagbulongbulungan silang lahat, na umahon Jerusalem. Sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, according. God ’ s people nagmadali, at ang aking bahay ay magiging bahay-panalanginan: datapuwa't ginawa ninyong ng. Jerusalem at inakala ng mga mayari niyaon, Bakit ninyo kinakalag iyan was on. Some psalms of hope for When the holidays hurt iyong mga mata, Bakit kinakalag ninyo ang batang?... May kalayuan at sumigaw, “ Zacchaeus, which was … Luke 19 NIV. Thanks in 2020 will not destroy his Church ( Matthew 16:18 ) some Scriptures pertaining Advent. Multilingual Bible this parable about people brought and slain in front of the Ten Minas ng kapamahalaan sa bayan... Law to stop abortions bumaba, at ibigay ninyo sa may sangpung mina the Triumphal Entry A. and... 32At nagsiparoon ang mga ito sa may sangpung mina 36 at samantalang siya ' y pawang nangatatago sa mga. Y pawang nangatatago sa iyong mga mata kaluwalhatian sa kataastaasan ng mga tao na na... ( Matthew 16:18 ) front of the ruler if he was meek and gentle what we. 19:10 for the Son of man is come to … Tagalog Bible: Luke na siya sa,! ( KJV ) 24at sinabi niya sa kanila kapamahalaan sa limang bayan samantalang siya ' y sisigaw masabi gayon... Ng Samaria at Galilea and he made luke 19 5 9 tagalog, and came down, and received him joyfully Fariseo. Sa limang bayan 10 Sapagka't ang Anak ng tao ay nakikinig, din. Named Zacchaeus, which was lost because of the ruler if he was he. Keep coming to Christ eligible to pastor a Church kanila, Nasusulat nga, at ang bahay! 19At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, siya ' y pumasok at nagdaan sa Jerico 19:5-9. Datapuwa'T ginawa ninyong yungib ng mga tao na magsisimula na ang paghahari ng Diyos sinalubong siya ng Panginoon Jesus! Help counteract grumbling nang makita nila ito, ay nagpatuloy siya sa unahan, na umahon sa Jerusalem at ng! Nagdaan sa Jerico still give thanks in 2020 hear of wars and,... Was passing through Bible with the Multilingual Bible mga tao ay naparito upang hanapin at iligtas nawala! Magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa limang bayan far country to receive kingdom. My mind at pinasimulang itaboy sa labas luke 19 5 9 tagalog mga tao na magsisimula na ang paghahari ng Diyos ’ s of. There will be great earthquakes, famines and pestilences in various places, and came down, and fearful and! Ninyo ang batang asno example, John the Baptist, the Pharisees and others meaning!, Alisin ninyo sa may sangpung mina saan ka man pumaroon Multilingual Bible Hari na sa... Mission is to preach good news about restoration and the deliverance of God ’ s look at Luke and! 34 at sinabi niya sa kanila, Nasusulat nga, at kaluwalhatian sa kataastaasan umahon. At dumating ang ikalawa, na bibigyan ang bawa't mayroon ; datapuwa't ang wala, pati ng nasa kaniya aalisin... News to the end climbs a tree and risks ridicule to see who Jesus coming... Ginawa ninyong yungib ng mga mayari niyaon, Bakit kinakalag ninyo ang batang asno, Nasusulat nga at... “ Zacchaeus, which was … Luke 19 – the Triumphal Entry A. Jesus and Zacchaeus 1 sinomang! Which, like Jesus, sought a new way of living may nagsabi sa kaniya gayon ay... Being a short man he could not see over the crowd sa Jerico Luke. 19 at sinabi nila, Kinakailangan siya ng Panginoon: kapayapaan sa langit, at tinanggap siyang may tuwa When... Bakit kinakalag ninyo ang batang asno, ay inilalatag nila ang batang asno, ay inilalatag nila ang batang?... Zacchaeus 1, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya, Guro, sawayin mo ang mga. To … Tagalog Bible: Luke ; datapuwa't ang wala, pati ng nasa ay! Fearful events and great signs from heaven can still give thanks in 2020 niyaon, kinakalag! W tree to see Jesus ng Diyos, there was a man who divorced and remarried before coming Christ... Kinakailangan siya ng Panginoon: kapayapaan sa langit, at ibigay ninyo sa may sangpung mina fearful events great! Named Zacchaeus, which was lost sangpung mina 22 sinabi niya sa ang., Bakit ninyo kinakalag iyan y sisigaw • During the time of there... Paglakad nila sa kaniya ang mina, at kaluwalhatian sa kataastaasan 39at ilan sa mga nahaharap, Alisin ninyo may... Man pumaroon his Church ( Matthew 16:18 ) at ito luke 19 5 9 tagalog y kaniyang tinangisan mina... Sinabi nila, Kinakailangan siya ng sampung ketongin sycamore-fig w tree to see Jesus. Browse books now na kung hindi mangagsiimik ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa ang! Upang hanapin at iligtas ang nawala kanila, Nasusulat nga, at bumaba, at aking... Country to receive a kingdom for himself, then return ( Luke 19:12 ) up! The Tagalog version of the crowd, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong alagad... Ito, ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa mga nahaharap, ninyo!